Croeso i Adnoddau Dynol (Cymru) Cyf.

Gwasanaethau ac Atebion i Gyflogwyr ar draws pob sector - Preifat, Cyhoeddus a Gwirfoddol

Rydym ni’n gwmni annibynnol sy’n cynnig gwasanaethau i bob sector – preifat, cyhoeddus a gwirfoddol. Gallwn ganfod atebion i’r problemau sydd gennych yn eich sefydliad, a rhoi cyngor arbenigol ar sut i gael y gorau o’ch gweithlu.

Credwn fod cadw at yr hyn yr ydym yn ei wybod a sicrhau bod pob gorchwyl wedi’i chwblhau i’r safon uchaf yn hynod o bwysig. I gyrraedd y safon yma mae ein gwasanaeth –

  • > O’r ansawdd uchaf ac yn tynnu ar ein harbenigedd a’n profiad o weithio yn y maes
  • > Yn cynnig atebion ymarferol ac addas
  • > Yn ddiduedd
  • > Yn cynorthwyo ein cwsmeriaid i wneud penderfyniadau a chwrdd ag amcanion eu cwmni
 

Mae anghenion pob cwsmer yn wahanol, felly mae’n rhaid i ni fod yn hyblyg ac addasu ein gwasanaethau fel bo gofyn. Ein nod bob amser yw –

 • > Cynnig atebion yn amserol ac mewn modd cyfeillgar
 • > Meithrin perthynas glos gyda’n cwsmeriaid, p’un ai os oes angen ein cymorth arnoch ar gyfer un gorchwyl unigol, neu gymorth dros gyfnod hwy
 • > Ymdrin ag unrhyw fater yn brydlon ac effeithiol

Rydym yn gweithio gyda chwsmeriaid ledled Prydain. Serch hynny, fel cwmni Cymreig, ein bwriad yw ymgyraedd at fod yn brif gwmni ymgynghori/ busnes Cymru sy’n rhoi cyngor arbenigol ar drefnu gweithlu ac ar newid a datblygu cwmnïau a sefydliadau. Yn hyn o beth rydym yn cynnig gwasanaeth dwyieithog i gwmnïau a sefydliadau sydd eisiau gweinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg neu sydd â dyletswydd gyfreithiol i wneud hynny.

Mwy

 
Bookmark and Share