Newid a Datblygu’ch Cyfundrefn

 

Post Pic

• Gweledigaeth strategol, gosod amcanion a blaenoriaethau
• Dadansoddi’r adnoddau a’r cynnydd presennol
• Cynllunio neu ailgynllunio’r gyfundrefn a’i phrosesau
• Cefnogi’r cwmni neu’r sefydliad wrth iddo roi’r newidiadau ar waith
• Adolygiad wedi rhoi’r newidiadau mewn grym

 

 

Yn yr adran yma:

Cysylltu:

Adnoddau Dynol (Cymru) Cyf.,
“Alicia”
Ffordd Abergele
Llanrwst
Conwy
LL26 0BA

Swyddfa a ffacs : 01492 643274
Symudol: 07841 866826 / 07702 404986
E-bost: ymholiadau@adnoddaudynolcymru.co.uk